Guziki

Status prawny

Przedszkole nr 4 w Łęczycy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Łęczyca nie posiadającą osobowości prawnej.

Działalność Przedszkola nr 4 w Łęczycy regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.)
  4. Uchwały Nr XXIV/305/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca publicznych przedszkoli.
  5. Uchwały Nr 60/VII/99 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkola nr 4 w Łęczycy w jednostkę budżetową Przedszkole nr 4 w Łęczycy.
  6. Statut Przedszkola nr 4 w Łęczycy

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-04-2018 - Edycja treści.

08-08-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 431