Guziki

Dyrekcja

Dyrektorem Przedszkola Nr 4 w Łęczycy jest: Katarzyna Wojtera

 1. Dyrektor przedszkola:
  • kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
  • jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
  • jest organem nadzoru pedagogicznego;
  • jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
  • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
 3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe oraz statut przedszkola.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-08-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 42