Guziki

Organizacja

Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Kompetencje organów przedszkola zawarte są w Statucie Przedszkola nr 4 w Łęczycy

Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowywany przez dyrektora przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych. 

Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-04-2018 - Edycja treści.

08-08-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 388